Pages Menu
 

Categories Menu
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle

Posted by on paź 5, 2017 in Ekonomia |

Interwencjonizm

Interwencjonizm, polityka czynnego oddziaływania państwa kapitalistycznego na gospodarkę narodową; pierwotnie występował głównie w okresach wojen; od II wojny światowej stosowany jest w węższym lub szerszym zakresie we wszystkich państwach kapitalistycznych. Teoretyczne podstawy współczesnego i. — z punktu widzenia burżuazyjnej teorii ekonomicznej — stworzył J. M. Keynes. Podłożem i. są następujące tezy: 1. w warunkach znacznej koncentracji i wysokiego stopnia monopolizacji produkcji zasady laissez faire’yzmu utraciły swą aktualność; 2. układ sił społecznych, znaczny rozwój i wzrost znaczenia związków zawodowych oraz istnienie państw socjalistycznych stwarzają konieczność prowadzenia polityki tzw. pełnego zatrudnienia i czuwania nad kształtowaniem podziału dochodu narodowego; 3. zadania te może zrealizować jedynie państwo. W celu zapewnienia „pełnego zatrudnienia” państwo powinno podejmować działalność inwestycyjną, zwłaszcza w okresach słabnącej koniunktury. Zadaniem inwestycji państwowych jest przeciwdziałanie spadkowi popytu na dobra kapitałowe, wzrostowi bezrobocia i związanemu z tym obniżeniu popytu na artykuły konsumpcyjne. Jednocześnie dąży się do tego, aby inwestycje państwowe nie powodowały wzrostu podaży, co groziłoby dalszym zakłóceniem równowagi rynkowej. Dlatego są to inwestycje o charakterze nieprodukcyjnym (wszelkiego rodzaju roboty publiczne, budownictwo mieszkaniowe, zbrojenia). Jednym z objawów towarzyszących i. są tendencje inflacyjne (inflacja). Teoretycy i. są zwolennikami tzw. kontrolowanej inflacji. Najczęściej stosowanym źródłem finansowania posunięć interwencjonistycznych jest dług państwowy (dług publiczny). I. rozwinął się szczególnie podczas II wojny światowej. Spośród form i. stosowanych w zachodnioeuropejskich krajach kapitalistycznych należy wymienić: 1. dotacje państwowe na rzecz nierentownych gałęzi przemysłu lub ich nacjonalizacja; 2. ustalanie cen artykułów rolnych stwarzających dogodne warunki konkurencji dla rolnictwa rodzimego; 3. zamrażanie plac w celu zapewnienia rentowności i zdolności konkurencyjnej przemysłu, co ma szczególne znaczenie w warunkach integracji gospodarczej (np. we Francji); 4. — protekcjonizm celny; 5. próby oddziaływania na całą gospodarkę narodową przez politykę pieniężną i ustalanie wysokości stopy procentowej. Posunięcia interwencjonistyczne powodują redystrybucję dochodu narodowego na rzecz monopoli kapitalistycznych, przerzucają część wydatków związanych z rozbudową przemysłu i z konkurencją na rynku międzynarodowym na barki płatnika podatków i konsumenta. W krajach rozwijających się i. ma inny charakter niż w kapitalistycznych krajach wysoko rozwiniętych. Zapoczątkowanie szybkiego rozwoju gospodarczego w warunkach krajów słabiej rozwiniętych możliwe jest jedynie przez skupienie inicjatywy 1 decyzji gospodarczych w jednym ośrodku. Państwo opracowuje wieloletni program gospodarczy, dokonując wyboru między istniejącymi alternatywami rozwoju (np. rozwój rolnictwa, przemysłu lekkiego lub ciężkiego) i występuje jako główny gestor w ich realizacji. Wykonanie tych programów wymaga jednak przeprowadzenia gruntownych reform społecznych, przede wszystkim reformy rolnej, na co wskazuje zwłaszcza przykład Indii.