Pages Menu
 

Categories Menu
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co
Co to jest faktoring? faktoring odwrócony, pełny i międzynarodowy
Wiele przedsiębiorców marzy o tym żeby mieć dużą sprzedaż i duże obroty, jednak Ci którzy takie mają często wiedzą że potrafią z tym być całkiem poważne
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Podatki: porady PIT, poprawne rozliczenie. Rozliczanie zeznań rocznych Piekary Śląskie
Co roku na koniec kwietnia wiele osób zaczyna biegać jak z pieprzem kiedy to się zorientuje że nie ma rozliczonego podatku za poprzedni

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Ekonomika konsumpcji

Ekonomika konsumpcji(spożycia), nauka o społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach, zależnościach oraz prawidłowościach zachodzących w sferze konsumpcji, określających rozwój potrzeb ludności i zachowanie się konsumenta w społecznym procesie konsumpcji. E.k. zajmuje się także wyznaczaniem społecznych celów i funkcji konsumpcji oraz doborem środków niezbędnych do ich realizacji. E.k. nie obejmuje zjawisk związanych z konsumpcją (spożyciem) produkcyjną, która stanowi integralną część procesu wytwarzania, ani z technologicznymi i fizjologicznymi aspektami’ konsumpcji, należącymi do zakresu badań towaroznawstwa i nauk biologicznych. W badaniach e.k. posługuje się metodami i środkami charakterystycznymi dla ekonomii politycznej i ekonomik szczegółowych. Do zakresu badań e.k. należy przede wszystkim określenie miejsca i funkcji konsumpcji w społecznym procesie reprodukcji, a zwłaszcza roli konsumpcji jako celu i warunku rozwoju gospodarki socjalistycznej. Stąd też wynika jej poważne zainteresowanie się nie tylko ekonomicznymi, ale i humanistycznymi treściami konsumpcji oraz organizacją tej sfery reprodukcji. Wykrywanie zależności i prawidłowości zachodzących w sferze konsumpcji związane jest z analizą rozwoju potrzeb ludności, zachowania się konsumenta w społecznym procesie konsumpcji, mechanizmu wyboru i podejmowania przez niego decyzji konsumpcyjnych. W warunkach gospodarki socjalistycznej potrzeby konsumenta zaspokajane są nie tylko na rynku i przez rynek. W tej sytuacji e.k. oprócz badania istniejących i przyszłych potrzeb zajmuje się również formami i sposobami ich zaspokojenia. Podstawową formę zaspokojenia potrzeb ludności w gospodarce socjalistycznej stanowi konsumpcja indywidualna, dokonywana z dochodów osobistych konsumentów (w głównej mierze pochodzących z pracy). Ważną jednak rolę w całym procesie zaspokojenia potrzeb odgrywa konsumpcja społeczna, tj. nieekwiwalentne (częściowo lub całkowicie nieodpłatne) świadczenia dóbr i usług na rzecz konsumenta, finansowane z funduszy centralnych, terenowych oraz funduszy zakładowych różnych instytucji. Ważnym zagadnieniem dla e.k. są rodzaje konsumpcji zarówno indywidualnej, jak i społecznej. Stąd też wypływa potrzeba przeprowadzania badań dotyczących zakresu, proporcji oraz roli konsumpcji naturalnej, towarowej i usług. Badania potrzeb ludności, mechanizm wyboru i podejmowania decyzji konsumpcyjnych, a także analiza form i rodzajów konsumpcji stanowią podstawę do ustalania programów kształtowania poziomu i struktury konsumpcji, zgodnych z preferencjami indywidualnymi i odpowiadających wymaganiom społecznym i założonemu poziomowi wzrostu gospodarczego. Integralnym elementem tego programu są środki i narzędzia jego realizacji. W ekonomii burżuazyjnej e.k. jest nauką o podejmowaniu przez jednostki konsumpcyjne (konsument, gospodarstwo domowe) decyzji dotyczących wyboru dóbr i usług zaspokajających indywidualne potrzeby w istniejących warunkach rynkowych. Nie interesuje się ona natomiast szerszymi, społeczno-ekonomicznymi zależnościami i związkami konsumpcji z innymi sferami gospodarki. Badanie zachowania się konsumentów i podejmowania przez nich decyzji, bez uwzględnienia kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z konsumpcją niewątpliwie zuboża zakres i treść e.k. i może prowadzić do zniekształceń obrazu rzeczywistości. W Polsce e.k. jest dyscypliną naukową wykładaną na wydziałach handlu szkół ekonomicznych. E.k. stanowi podstawę rozwoju dyscyplin bardziej szczegółowych, jak ekonomika wyżywienia (bioekonomika), polityka konsumpcyjna, ekonomika gospodarstwa domowego, ekonomika usług.