Pages Menu
 

Categories Menu
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Pomyśl o swoim własnym kantorze
Twój własny kantor w Bydgoszczy? Jeśli o tym myślisz, to warto, abyś przeczytał ten tekst. Nie twierdzimy, że jest to zły pomysł ale trzeba mieć świadomość jakie mogą nas napotkać trudności
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
PrimeXBT: Platforma handlowa oparta na bitcoinach, która może wiele zaoferować (recenzja 2021)
PrimeXBT to oparta na Bitcoinie platforma handlu depozytami zabezpieczającymi z wieloma aktywami, która, choć została zbudowana
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Ekonomika konsumpcji

Ekonomika konsumpcji(spożycia), nauka o społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach, zależnościach oraz prawidłowościach zachodzących w sferze konsumpcji, określających rozwój potrzeb ludności i zachowanie się konsumenta w społecznym procesie konsumpcji. E.k. zajmuje się także wyznaczaniem społecznych celów i funkcji konsumpcji oraz doborem środków niezbędnych do ich realizacji. E.k. nie obejmuje zjawisk związanych z konsumpcją (spożyciem) produkcyjną, która stanowi integralną część procesu wytwarzania, ani z technologicznymi i fizjologicznymi aspektami’ konsumpcji, należącymi do zakresu badań towaroznawstwa i nauk biologicznych. W badaniach e.k. posługuje się metodami i środkami charakterystycznymi dla ekonomii politycznej i ekonomik szczegółowych. Do zakresu badań e.k. należy przede wszystkim określenie miejsca i funkcji konsumpcji w społecznym procesie reprodukcji, a zwłaszcza roli konsumpcji jako celu i warunku rozwoju gospodarki socjalistycznej. Stąd też wynika jej poważne zainteresowanie się nie tylko ekonomicznymi, ale i humanistycznymi treściami konsumpcji oraz organizacją tej sfery reprodukcji. Wykrywanie zależności i prawidłowości zachodzących w sferze konsumpcji związane jest z analizą rozwoju potrzeb ludności, zachowania się konsumenta w społecznym procesie konsumpcji, mechanizmu wyboru i podejmowania przez niego decyzji konsumpcyjnych. W warunkach gospodarki socjalistycznej potrzeby konsumenta zaspokajane są nie tylko na rynku i przez rynek. W tej sytuacji e.k. oprócz badania istniejących i przyszłych potrzeb zajmuje się również formami i sposobami ich zaspokojenia. Podstawową formę zaspokojenia potrzeb ludności w gospodarce socjalistycznej stanowi konsumpcja indywidualna, dokonywana z dochodów osobistych konsumentów (w głównej mierze pochodzących z pracy). Ważną jednak rolę w całym procesie zaspokojenia potrzeb odgrywa konsumpcja społeczna, tj. nieekwiwalentne (częściowo lub całkowicie nieodpłatne) świadczenia dóbr i usług na rzecz konsumenta, finansowane z funduszy centralnych, terenowych oraz funduszy zakładowych różnych instytucji. Ważnym zagadnieniem dla e.k. są rodzaje konsumpcji zarówno indywidualnej, jak i społecznej. Stąd też wypływa potrzeba przeprowadzania badań dotyczących zakresu, proporcji oraz roli konsumpcji naturalnej, towarowej i usług. Badania potrzeb ludności, mechanizm wyboru i podejmowania decyzji konsumpcyjnych, a także analiza form i rodzajów konsumpcji stanowią podstawę do ustalania programów kształtowania poziomu i struktury konsumpcji, zgodnych z preferencjami indywidualnymi i odpowiadających wymaganiom społecznym i założonemu poziomowi wzrostu gospodarczego. Integralnym elementem tego programu są środki i narzędzia jego realizacji. W ekonomii burżuazyjnej e.k. jest nauką o podejmowaniu przez jednostki konsumpcyjne (konsument, gospodarstwo domowe) decyzji dotyczących wyboru dóbr i usług zaspokajających indywidualne potrzeby w istniejących warunkach rynkowych. Nie interesuje się ona natomiast szerszymi, społeczno-ekonomicznymi zależnościami i związkami konsumpcji z innymi sferami gospodarki. Badanie zachowania się konsumentów i podejmowania przez nich decyzji, bez uwzględnienia kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z konsumpcją niewątpliwie zuboża zakres i treść e.k. i może prowadzić do zniekształceń obrazu rzeczywistości. W Polsce e.k. jest dyscypliną naukową wykładaną na wydziałach handlu szkół ekonomicznych. E.k. stanowi podstawę rozwoju dyscyplin bardziej szczegółowych, jak ekonomika wyżywienia (bioekonomika), polityka konsumpcyjna, ekonomika gospodarstwa domowego, ekonomika usług.