Pages Menu
 

Categories Menu
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Pomyśl o swoim własnym kantorze
Twój własny kantor w Bydgoszczy? Jeśli o tym myślisz, to warto, abyś przeczytał ten tekst. Nie twierdzimy, że jest to zły pomysł ale trzeba mieć świadomość jakie mogą nas napotkać trudności
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe: Rodzina — grupa ludzi pozostających ze sobą w codziennym kontakcie, składająca się z osób połączonych społecznie unormowanym stosunkiem małżeństwa, więzami krwi lub adopcji, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i współdziałających ze sobą na zasadach podziału pracy, zwłaszcza w zapewnieniu utrzymania i wychowania dzieci; od zarania istnienia ludzkości podstawowa komórka społeczna, spełniająca oprócz funkcji reprodukcji biologicznej, także funkcję wychowawczą i kulturalną w procesie przystosowania do życia zbiorowego oraz zapewniająca start społeczny swoim członkom. Przez długi okres dziejów ludzkości, dopóki wytwarzanie, podział i spożycie odbywało się głównie w obrębie rodziny, spełniała ona także rolę jednostki produkcyjnej. Dopiero w okresie upowszechnienia kapitalistycznych stosunków najmu siły roboczej większość rodzin utraciła charakter podstawowej komórki produkcyjnej, zachowując tylko jej resztki w postaci spełniania tzw. funkcji bytowej, polegającej na wykonywaniu przez poszczególnych członków rodziny, na użytek innych członków, prostych usług (pranie, sprzątanie, szycie, drobne naprawy) i wytwarzaniu przedmiotów bezpośredniego spożycia (gotowanie, pieczenie, przetwórstwo spożywcze). Jedynie rodziny rolnicze utrzymały w wielu krajach uprzemysłowionych funkcję produkcyjną. Gospodarstwo rolne stanowi dla nich podstawowy warsztat pracy, dostarczający produkty nie tylko na sprzedaż, lecz również na własny użytek. W zależności od proporcji, w jakich przeznacza się produkcję dla siebie i do wymiany oraz od stopnia zaangażowania całej rodziny w sprawy gospodarstwa rolnego, wyodrębnia się różne formy gospodarki rodzinnej w rolnictwie lub nawet różnie się definiuje samo pojęcie „gospodarstwo rodzinne”, ujmowane najczęściej jako takie przedsiębiorstwo rolne, w którym praca wykonywana jest wyłącznie lub głównie przez drobnego producenta i jego rodzinę. W polskiej literaturze naukowej istotną rolę odgrywa termin „gospodarstwo chłopskie”, którym określane jest gospodarstwo rodzinne, wytwarzające przede wszystkim dla siebie, a jedynie nadwyżki przeznaczające na rynek. Jest to cecha różniąca gospodarstwo chłopskie od innych form gospodarki rodzinnej, np. od rodzinnego warsztatu rzemieślniczego, produkującego głównie na sprzedaż. W gospodarstwie produkcyjnym rodzina chłopska wytwarza produkty częściowo przeznaczone do wymiany (ta część produkcji podlega zwykle skrupulatnej kalkulacji), a częściowo pozostające w gospodarstwie domowym na użytek własny, zużywając na ten cel część produkcji, której wielkość w zasadzie jest uniezależniona od kalkulacji, a raczej zgodna z wymaganiami podyktowanymi własnymi potrzebami, tradycją oraz normami prestiżowymi. Fakt ten jest przyczyną swoistego reagowania indywidualnych gospodarstw rolnych na bodźce materialnego zainteresowania, na ściśle ekonomiczne formy kierowania, świadcząc o tym, że ekonomiczna analiza funkcjonowania gospodarstw rodzinnych zawodzi, jeśli nie idzie w parze z analizą socjologiczną. Z socjologicznego punktu widzenia gospodarstwo rolne jest nie tylko warsztatem pracy, lecz jednocześnie miejscem życia całej rodziny. Na terenie gospodarstwa nie tylko pracuje się, ale także wypoczywa, zdobywa kwalifikacje i organizuje różne formy spędzenia czasu. Fakt, że rodzina chłopska jest również załogą produkcyjną określa jej strukturę wewnętrzną, wyznaczając odrębną rolę każdemu jej członkowi, który nie tylko korzysta z szans, jakie stwarza mu gospodarstwo, ale także musi podporządkowywać swoje działania jego interesom. Obecnie, w miarę wzrostu znaczenia produkcji towarowej w gospodarstwach rodzinnych oraz powiązań gospodarstw indywidualnych z gospodarką uspołecznioną, ulega przemianom nie tylko charakter tych gospodarstw, lecz również sytuacja i charakter rodziny rolniczej. Zob. też: rolnik-zawód.