Pages Menu
 

Categories Menu
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Firmowe zabawy - eventy oraz imprezy firmowe, fotobudka w Warszawie
Dobra impreza firmowa to szansa na sukces w przedsiębiorstwie. To szansa na poprawę stosunków między pracownikami, szansa na lepsze relację na linii
Biuro w centrum Warszawy. Wirtualny adres biura
Zapewne adres firmy usytuowany w centrum Warszawy dla wielu ludzi jest oznaką prestiżu. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niże może Ci się wydawać. Wystarczy skorzystać
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Efekt Pigou

Efekt Pigou, koncepcja dowodząca, że zmiany poziomu cen wywierają stabilizujący wpływ na przebieg procesów gospodarczych. Wzrost cen, zgodnie z tą koncepcją, oznacza zmniejszenie realnej wartości sald gotówkowych społeczeństwa. Zjawisko to prowadzi do zwiększenia preferencji płynności; Jednostki będą dążyć do przywrócenia dawnego poziomu realnych sald, co oznacza powstanie tendencji do zmniejszenia szybkości obiegu pieniądza i zmniejszenia strumienia wydatków. W efekcie wzrost wydatków społeczeństwa nie będzie proporcjonalny do wzrostu cen i dochodów, procesy inflacyjne będą w ten sposób hamowane i system będzie zmierzać do osiągnięcia stanu równowagi na nowym poziomie. Zdaniem Don Patinkina, e.P. działa także w przypadku spadku cen i przeciwdziała pogłębianiu się stanu recesji ekonomicznej. W czasie depresji ceny spadają, co oznacza zwiększenie realnej wartości sald gotówkowych i zmniejszenie preferencji płynności. W efekcie Jednostki gospodarcze zwiększają wydatki, obieg pieniężny się rozszerza i wzrasta poziom aktywności ekonomicznej. Koncepcja e.P., mimo że wykorzystuje pojęcia i terminologię keynesowską, wyrasta z nurtu rozumowania neoklasycznego, szukającego mechanizmów samoczynnie stabilizujących przebieg procesów ekonomicznych w gospodarce kapitalistycznej. Poziom cen wg tej koncepcji działa jako czynnik stabilizujący wydatki, produkcję i zatrudnienie, a zatem mamy tu do czynienia z zależnościami typowo anty-keynesowskimi. Zwolennicy keynesizmu uważają, że e.P. nie ma większego wpływu na przebieg rzeczywistych procesów ekonomicznych. Zmiany preferencji płynności są bowiem neutralizowane zarówno podażą funduszy oferowanych przez banki, jak i przez zmiany wielkości wydatków społeczeństwa, związane ze zmianami cen. W efekcie procesy inflacyjne lub deflacyjne mają tendencję do pogłębiania się, a nie do samoczynnego zanikania. Podkreśla się, że e.P. mógłby mieć poważniejsze znaczenie tylko w warunkach kryzysu płynności, kiedy banki osiągnęłyby granice swojej zdolności kredytowej, ale i wówczas Jego działanie stabilizujące byłoby dość wątpliwe.