Pages Menu
 

Categories Menu
PrimeXBT: Platforma handlowa oparta na bitcoinach, która może wiele zaoferować (recenzja 2021)
PrimeXBT to oparta na Bitcoinie platforma handlu depozytami zabezpieczającymi z wieloma aktywami, która, choć została zbudowana
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Franczyza - dla kogo?
GPoland https://gpoland.com.pl/ proponuje współpracę franczyzową. Franczyza jest dobrym sposobem na biznes dla wszystkich tych, którzy postanowili otworzyć swoją pierwszą firmę i nie mają w tej dziedzinie
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Efekt Pigou

Efekt Pigou, koncepcja dowodząca, że zmiany poziomu cen wywierają stabilizujący wpływ na przebieg procesów gospodarczych. Wzrost cen, zgodnie z tą koncepcją, oznacza zmniejszenie realnej wartości sald gotówkowych społeczeństwa. Zjawisko to prowadzi do zwiększenia preferencji płynności; Jednostki będą dążyć do przywrócenia dawnego poziomu realnych sald, co oznacza powstanie tendencji do zmniejszenia szybkości obiegu pieniądza i zmniejszenia strumienia wydatków. W efekcie wzrost wydatków społeczeństwa nie będzie proporcjonalny do wzrostu cen i dochodów, procesy inflacyjne będą w ten sposób hamowane i system będzie zmierzać do osiągnięcia stanu równowagi na nowym poziomie. Zdaniem Don Patinkina, e.P. działa także w przypadku spadku cen i przeciwdziała pogłębianiu się stanu recesji ekonomicznej. W czasie depresji ceny spadają, co oznacza zwiększenie realnej wartości sald gotówkowych i zmniejszenie preferencji płynności. W efekcie Jednostki gospodarcze zwiększają wydatki, obieg pieniężny się rozszerza i wzrasta poziom aktywności ekonomicznej. Koncepcja e.P., mimo że wykorzystuje pojęcia i terminologię keynesowską, wyrasta z nurtu rozumowania neoklasycznego, szukającego mechanizmów samoczynnie stabilizujących przebieg procesów ekonomicznych w gospodarce kapitalistycznej. Poziom cen wg tej koncepcji działa jako czynnik stabilizujący wydatki, produkcję i zatrudnienie, a zatem mamy tu do czynienia z zależnościami typowo anty-keynesowskimi. Zwolennicy keynesizmu uważają, że e.P. nie ma większego wpływu na przebieg rzeczywistych procesów ekonomicznych. Zmiany preferencji płynności są bowiem neutralizowane zarówno podażą funduszy oferowanych przez banki, jak i przez zmiany wielkości wydatków społeczeństwa, związane ze zmianami cen. W efekcie procesy inflacyjne lub deflacyjne mają tendencję do pogłębiania się, a nie do samoczynnego zanikania. Podkreśla się, że e.P. mógłby mieć poważniejsze znaczenie tylko w warunkach kryzysu płynności, kiedy banki osiągnęłyby granice swojej zdolności kredytowej, ale i wówczas Jego działanie stabilizujące byłoby dość wątpliwe.