Pages Menu
 

Categories Menu
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Podatki: porady PIT, poprawne rozliczenie. Rozliczanie zeznań rocznych Piekary Śląskie
Co roku na koniec kwietnia wiele osób zaczyna biegać jak z pieprzem kiedy to się zorientuje że nie ma rozliczonego podatku za poprzedni
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Polskie towarzystwo ekonomiczne

Polskie towarzystwo ekonomiczne, stowarzyszenie wyższej użyteczności, powstało w 1945 na miejsce istniejącego przed wojną Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków w Warszawie i Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu. Obecnie istnieje 17 oddziałów P.T.Ę. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Celem Towarzystwa jest aktywne włączanie członków do udziału w kształtowaniu programu rozwoju gospodarki narodowej, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego; krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków; współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego; upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej; popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych PRL; obrona zawodowych interesów ekonomistów oraz reprezentowanie Towarzystwa i polskiej myśli ekonomicznej za granicą. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez; współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa; organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej; wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych; prowadzenie działalności związanej z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr gospodarki narodowej w dziedzinie problematyki ekonomicznej; prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce gospodarczej; propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek; współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr zajmuje się wyodrębniony Zakład Szkolenia Ekonomicznego P.T.E. Członkowie P.T.E. dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być osoba z wyższym lub średnim wykształceniem ekonomicznym, zawodowo związana z działalnością ekonomiczną, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Organem doradczym Towarzystwa jest Rada. Władzami wojewódzkimi — Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Główny może powoływać oddziały regionalne, których władzami odpowiednio są Zjazd, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe. Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa przez pracę z członkami oraz przez współdziałanie z kierownictwem, załogami zakładów pracy oraz innymi organizacjami politycznymi i społecznymi. Władze Towarzystwa w celu rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych mogą tworzyć zespoły: branżowe rady koordynacyjne kół, regionalne rady koordynacyjne kół, sekcje problemowe oraz komisje.