Pages Menu
 

Categories Menu
Wirtualne biura w Warszawie, czyli sposób na lepszy biznes
Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce niesie ze sobą pewne niedogodności. Jedną z nich jest rejestracja firmy pod adresem domowym. Inną
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Twórz więzi i zmotywuj zespół w unikalnym otoczeniu
W dzisiejszym świecie, w którym tempo pracy jest coraz bardziej intensywne, a konkurencja stale rośnie, zespół pracowniczy jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji.
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Polskie towarzystwo ekonomiczne

Polskie towarzystwo ekonomiczne, stowarzyszenie wyższej użyteczności, powstało w 1945 na miejsce istniejącego przed wojną Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków w Warszawie i Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu. Obecnie istnieje 17 oddziałów P.T.Ę. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Celem Towarzystwa jest aktywne włączanie członków do udziału w kształtowaniu programu rozwoju gospodarki narodowej, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego; krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków; współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego; upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej; popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych PRL; obrona zawodowych interesów ekonomistów oraz reprezentowanie Towarzystwa i polskiej myśli ekonomicznej za granicą. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez; współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa; organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej; wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych; prowadzenie działalności związanej z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr gospodarki narodowej w dziedzinie problematyki ekonomicznej; prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce gospodarczej; propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek; współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr zajmuje się wyodrębniony Zakład Szkolenia Ekonomicznego P.T.E. Członkowie P.T.E. dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być osoba z wyższym lub średnim wykształceniem ekonomicznym, zawodowo związana z działalnością ekonomiczną, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Organem doradczym Towarzystwa jest Rada. Władzami wojewódzkimi — Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Główny może powoływać oddziały regionalne, których władzami odpowiednio są Zjazd, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe. Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa przez pracę z członkami oraz przez współdziałanie z kierownictwem, załogami zakładów pracy oraz innymi organizacjami politycznymi i społecznymi. Władze Towarzystwa w celu rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych mogą tworzyć zespoły: branżowe rady koordynacyjne kół, regionalne rady koordynacyjne kół, sekcje problemowe oraz komisje.