Pages Menu
 

Categories Menu
Co to jest faktoring? faktoring odwrócony, pełny i międzynarodowy
Wiele przedsiębiorców marzy o tym żeby mieć dużą sprzedaż i duże obroty, jednak Ci którzy takie mają często wiedzą że potrafią z tym być całkiem poważne
Wybór miejsca na firmowe imprezy. Impreza integracyjna dla firm w Warszawie
Warszawa to nie tylko stolica Polski ale i miejsce gdzie bardzo wiele koncernów ma swoje główne siedziby a co za tym idzie jest spore zapotrzebowanie
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Firmowe zabawy - eventy oraz imprezy firmowe, fotobudka w Warszawie
Dobra impreza firmowa to szansa na sukces w przedsiębiorstwie. To szansa na poprawę stosunków między pracownikami, szansa na lepsze relację na linii
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Polskie towarzystwo ekonomiczne

Polskie towarzystwo ekonomiczne, stowarzyszenie wyższej użyteczności, powstało w 1945 na miejsce istniejącego przed wojną Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków w Warszawie i Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, we Lwowie i w Poznaniu. Obecnie istnieje 17 oddziałów P.T.Ę. w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Celem Towarzystwa jest aktywne włączanie członków do udziału w kształtowaniu programu rozwoju gospodarki narodowej, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego; krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków; współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego; upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej; popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych PRL; obrona zawodowych interesów ekonomistów oraz reprezentowanie Towarzystwa i polskiej myśli ekonomicznej za granicą. Cele swoje Towarzystwo realizuje przez; współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa; organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej; wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych; prowadzenie działalności związanej z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr gospodarki narodowej w dziedzinie problematyki ekonomicznej; prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce gospodarczej; propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek; współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadr zajmuje się wyodrębniony Zakład Szkolenia Ekonomicznego P.T.E. Członkowie P.T.E. dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkiem zwyczajnym może być osoba z wyższym lub średnim wykształceniem ekonomicznym, zawodowo związana z działalnością ekonomiczną, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Organem doradczym Towarzystwa jest Rada. Władzami wojewódzkimi — Zjazd Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego. Zarząd Główny może powoływać oddziały regionalne, których władzami odpowiednio są Zjazd, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe. Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa przez pracę z członkami oraz przez współdziałanie z kierownictwem, załogami zakładów pracy oraz innymi organizacjami politycznymi i społecznymi. Władze Towarzystwa w celu rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych mogą tworzyć zespoły: branżowe rady koordynacyjne kół, regionalne rady koordynacyjne kół, sekcje problemowe oraz komisje.