Pages Menu
 

Categories Menu
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Franczyza - dla kogo?
GPoland https://gpoland.com.pl/ proponuje współpracę franczyzową. Franczyza jest dobrym sposobem na biznes dla wszystkich tych, którzy postanowili otworzyć swoją pierwszą firmę i nie mają w tej dziedzinie
Wybór miejsca na firmowe imprezy. Impreza integracyjna dla firm w Warszawie
Warszawa to nie tylko stolica Polski ale i miejsce gdzie bardzo wiele koncernów ma swoje główne siedziby a co za tym idzie jest spore zapotrzebowanie

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Chłop

Chłop: 1. z punktu widzenia zawodowego — rolnik prowadzący wraz z rodziną indywidualne gospodarstwo chłopskie, nastawione na produkcję dla siebie oraz przeznaczające nadwyżki na sprzedaż; 2. z punktu widzenia ogólnospołecznego — członek klasy (warstwy) chłopskiej (w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych niejednorodnej pod względem ekonomicznym; w okresie feudalizmu — wyrobnicy, zagrodnicy, chałupnicy, kmiecie; w kapitalizmie — biedota, średniacy, kułacy) charakteryzującej się wspólną kulturą, obyczajami i podobnymi kryteriami wartościowania, identycznym trybem życia podporządkowanym rytmowi gospodarstwa rolnego (w którym każdy ch. pracuje osobiście), podobnym charakterem pracy, zbliżonym poziomem życia i poziomem wykształcenia, wreszcie wspólnotą losów historycznych, która ukształtowała więź i świadomość klasy (warstwy) chłopskiej. Obecnie zachodzą istotne przemiany w środowisku chłopskim, dotyczące zarówno płaszczyzny zawodowej, jak i ogólnospołecznej. O złożoności problematyki chłopskiej, określanej niekiedy problemem przekształcania się ch. w zawodową grupę rolników stanowią: z jednej strony rozwój specjalizacji produkcji i podziału pracy oraz wzrost towarowości gospodarstw, z drugiej zaś wyrównywanie się sytuacji ekonomicznej ch. przy wzroście zróżnicowania pod względem wykształcenia i kultury, stylu życia i stopnia powiązań z innymi działami gospodarki narodowej, jak i zmienność roli całej klasy chłopskiej w społeczeństwie. Ch. jako grupa społeczna drobnych wytwórców rolnych, prowadzących samodzielne gospodarstwa oparte na pracy własnej i rodziny, uprawiających ziemię własnymi narzędziami, pojawili się w wyniku rozkładu wspólnoty pierwotnej. W różnych okresach historycznych i formacjach społeczno-ekonomicznych odgrywali różną rolę, stając się w feudalizmie jedną z podstawowych klas społeczeństwa. Począwszy od XVI w. losy chłopstwa jako klasy społecznej inaczej kształtowały się w Europie zachodniej i wschodniej. W zachodniej ustrój feudalny stopniowo obumierał, a szybki rozwój stosunków kapitalistycznych powodował wywłaszczanie ch. z ziemi, doprowadzając w Anglii, już w pierwszej połowie XIX w., do niemal całkowitej likwidacji klasy chłopskiej. W krajach położonych w Europie środkowej i wschodniej, które od XVI w. były głównym dostawcą zboża dla reszty Europy, zainteresowana w rozwoju folwarków szlachta narzuciła chłopom pańszczyznę, której wymiar w XVI i XVII w. stale rósł. Również wkroczenie kapitalizmu na wieś (tzw. pruska droga kapitalizmu w rolnictwie; dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie) nie prowadziło do likwidacji klasy chłopskiej, lecz przekształciło ją z klasy podstawowej w zróżnicowaną pod względem społecznym warstwę chłopską, powołując równocześnie do życia proletariat wiejski. Termin ,,ch.” nie zawsze występował. Przez długi okres, samodzielnego rolnika nazywano kmieciem lub włościaninem, stosując pojęcie „ch.” w znaczeniu pejoratywnym na określenie człowieka nieokrzesanego, wykonującego prymitywną pracę fizyczną. Dopiero ruch ludowy nadał temu pojęciu obecne znaczenie. Zadanie unowocześnienia i uprzemysłowienia gospodarki chłopskiej zostało podjęte w socjalistycznych krajach Europy. a jego realizacja przebiegała w różnych formach, przede wszystkim organizowania się ch. w spółdzielnie produkcyjne (chłopi-spółdzielcy). W Polsce istotną rolę odgrywa obecnie rozwój sektora państwowego oraz unowocześnianie zintegrowanych z państwem gospodarstw rodzinnych (chłopi-rolnicy). Szczególną rolę w dokonujących się przemianach odgrywa w tych krajach socjalistyczna industrializacja i regulująca rola państwa na rynku ekonomicznym. Są one czynnikami stwarzającymi możliwość stopniowego odpływu nadmiaru siły roboczej występującej w rolnictwie do innych działów gospodarki narodowej. Szczególnym przypadkiem częściowego odchodzenia z rolnictwa do innych działów produkcji jest ukształtowanie się grupy tzw. chłopów-robotników, którzy oprócz pracy na roli zatrudniani są poza gospodarstwem rolnym. Coraz liczniejszą grupę w rolnictwie krajów socjalistycznych stanowią pracownicy państwowych gospodarstw rolnych oraz pracownicy różnych rolniczych instytucji wiejskich.