Pages Menu
 

Categories Menu
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc

Posted by on wrz 23, 2017 in Ekonomia |

Chłop

Chłop: 1. z punktu widzenia zawodowego — rolnik prowadzący wraz z rodziną indywidualne gospodarstwo chłopskie, nastawione na produkcję dla siebie oraz przeznaczające nadwyżki na sprzedaż; 2. z punktu widzenia ogólnospołecznego — członek klasy (warstwy) chłopskiej (w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych niejednorodnej pod względem ekonomicznym; w okresie feudalizmu — wyrobnicy, zagrodnicy, chałupnicy, kmiecie; w kapitalizmie — biedota, średniacy, kułacy) charakteryzującej się wspólną kulturą, obyczajami i podobnymi kryteriami wartościowania, identycznym trybem życia podporządkowanym rytmowi gospodarstwa rolnego (w którym każdy ch. pracuje osobiście), podobnym charakterem pracy, zbliżonym poziomem życia i poziomem wykształcenia, wreszcie wspólnotą losów historycznych, która ukształtowała więź i świadomość klasy (warstwy) chłopskiej. Obecnie zachodzą istotne przemiany w środowisku chłopskim, dotyczące zarówno płaszczyzny zawodowej, jak i ogólnospołecznej. O złożoności problematyki chłopskiej, określanej niekiedy problemem przekształcania się ch. w zawodową grupę rolników stanowią: z jednej strony rozwój specjalizacji produkcji i podziału pracy oraz wzrost towarowości gospodarstw, z drugiej zaś wyrównywanie się sytuacji ekonomicznej ch. przy wzroście zróżnicowania pod względem wykształcenia i kultury, stylu życia i stopnia powiązań z innymi działami gospodarki narodowej, jak i zmienność roli całej klasy chłopskiej w społeczeństwie. Ch. jako grupa społeczna drobnych wytwórców rolnych, prowadzących samodzielne gospodarstwa oparte na pracy własnej i rodziny, uprawiających ziemię własnymi narzędziami, pojawili się w wyniku rozkładu wspólnoty pierwotnej. W różnych okresach historycznych i formacjach społeczno-ekonomicznych odgrywali różną rolę, stając się w feudalizmie jedną z podstawowych klas społeczeństwa. Począwszy od XVI w. losy chłopstwa jako klasy społecznej inaczej kształtowały się w Europie zachodniej i wschodniej. W zachodniej ustrój feudalny stopniowo obumierał, a szybki rozwój stosunków kapitalistycznych powodował wywłaszczanie ch. z ziemi, doprowadzając w Anglii, już w pierwszej połowie XIX w., do niemal całkowitej likwidacji klasy chłopskiej. W krajach położonych w Europie środkowej i wschodniej, które od XVI w. były głównym dostawcą zboża dla reszty Europy, zainteresowana w rozwoju folwarków szlachta narzuciła chłopom pańszczyznę, której wymiar w XVI i XVII w. stale rósł. Również wkroczenie kapitalizmu na wieś (tzw. pruska droga kapitalizmu w rolnictwie; dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie) nie prowadziło do likwidacji klasy chłopskiej, lecz przekształciło ją z klasy podstawowej w zróżnicowaną pod względem społecznym warstwę chłopską, powołując równocześnie do życia proletariat wiejski. Termin ,,ch.” nie zawsze występował. Przez długi okres, samodzielnego rolnika nazywano kmieciem lub włościaninem, stosując pojęcie „ch.” w znaczeniu pejoratywnym na określenie człowieka nieokrzesanego, wykonującego prymitywną pracę fizyczną. Dopiero ruch ludowy nadał temu pojęciu obecne znaczenie. Zadanie unowocześnienia i uprzemysłowienia gospodarki chłopskiej zostało podjęte w socjalistycznych krajach Europy. a jego realizacja przebiegała w różnych formach, przede wszystkim organizowania się ch. w spółdzielnie produkcyjne (chłopi-spółdzielcy). W Polsce istotną rolę odgrywa obecnie rozwój sektora państwowego oraz unowocześnianie zintegrowanych z państwem gospodarstw rodzinnych (chłopi-rolnicy). Szczególną rolę w dokonujących się przemianach odgrywa w tych krajach socjalistyczna industrializacja i regulująca rola państwa na rynku ekonomicznym. Są one czynnikami stwarzającymi możliwość stopniowego odpływu nadmiaru siły roboczej występującej w rolnictwie do innych działów gospodarki narodowej. Szczególnym przypadkiem częściowego odchodzenia z rolnictwa do innych działów produkcji jest ukształtowanie się grupy tzw. chłopów-robotników, którzy oprócz pracy na roli zatrudniani są poza gospodarstwem rolnym. Coraz liczniejszą grupę w rolnictwie krajów socjalistycznych stanowią pracownicy państwowych gospodarstw rolnych oraz pracownicy różnych rolniczych instytucji wiejskich.