Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Firmowe zabawy - eventy oraz imprezy firmowe, fotobudka w Warszawie
Dobra impreza firmowa to szansa na sukces w przedsiębiorstwie. To szansa na poprawę stosunków między pracownikami, szansa na lepsze relację na linii
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Wybór miejsca na firmowe imprezy. Impreza integracyjna dla firm w Warszawie
Warszawa to nie tylko stolica Polski ale i miejsce gdzie bardzo wiele koncernów ma swoje główne siedziby a co za tym idzie jest spore zapotrzebowanie

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe: Rodzina — grupa ludzi pozostających ze sobą w codziennym kontakcie, składająca się z osób połączonych społecznie unormowanym stosunkiem małżeństwa, więzami krwi lub adopcji, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i współdziałających ze sobą na zasadach podziału pracy, zwłaszcza w zapewnieniu utrzymania i wychowania dzieci; od zarania istnienia ludzkości podstawowa komórka społeczna, spełniająca oprócz funkcji reprodukcji biologicznej, także funkcję wychowawczą i kulturalną w procesie przystosowania do życia zbiorowego oraz zapewniająca start społeczny swoim członkom. Przez długi okres dziejów ludzkości, dopóki wytwarzanie, podział i spożycie odbywało się głównie w obrębie rodziny, spełniała ona także rolę jednostki produkcyjnej. Dopiero w okresie upowszechnienia kapitalistycznych stosunków najmu siły roboczej większość rodzin utraciła charakter podstawowej komórki produkcyjnej, zachowując tylko jej resztki w postaci spełniania tzw. funkcji bytowej, polegającej na wykonywaniu przez poszczególnych członków rodziny, na użytek innych członków, prostych usług (pranie, sprzątanie, szycie, drobne naprawy) i wytwarzaniu przedmiotów bezpośredniego spożycia (gotowanie, pieczenie, przetwórstwo spożywcze). Jedynie rodziny rolnicze utrzymały w wielu krajach uprzemysłowionych funkcję produkcyjną. Gospodarstwo rolne stanowi dla nich podstawowy warsztat pracy, dostarczający produkty nie tylko na sprzedaż, lecz również na własny użytek. W zależności od proporcji, w jakich przeznacza się produkcję dla siebie i do wymiany oraz od stopnia zaangażowania całej rodziny w sprawy gospodarstwa rolnego, wyodrębnia się różne formy gospodarki rodzinnej w rolnictwie lub nawet różnie się definiuje samo pojęcie „gospodarstwo rodzinne”, ujmowane najczęściej jako takie przedsiębiorstwo rolne, w którym praca wykonywana jest wyłącznie lub głównie przez drobnego producenta i jego rodzinę. W polskiej literaturze naukowej istotną rolę odgrywa termin „gospodarstwo chłopskie”, którym określane jest gospodarstwo rodzinne, wytwarzające przede wszystkim dla siebie, a jedynie nadwyżki przeznaczające na rynek. Jest to cecha różniąca gospodarstwo chłopskie od innych form gospodarki rodzinnej, np. od rodzinnego warsztatu rzemieślniczego, produkującego głównie na sprzedaż. W gospodarstwie produkcyjnym rodzina chłopska wytwarza produkty częściowo przeznaczone do wymiany (ta część produkcji podlega zwykle skrupulatnej kalkulacji), a częściowo pozostające w gospodarstwie domowym na użytek własny, zużywając na ten cel część produkcji, której wielkość w zasadzie jest uniezależniona od kalkulacji, a raczej zgodna z wymaganiami podyktowanymi własnymi potrzebami, tradycją oraz normami prestiżowymi. Fakt ten jest przyczyną swoistego reagowania indywidualnych gospodarstw rolnych na bodźce materialnego zainteresowania, na ściśle ekonomiczne formy kierowania, świadcząc o tym, że ekonomiczna analiza funkcjonowania gospodarstw rodzinnych zawodzi, jeśli nie idzie w parze z analizą socjologiczną. Z socjologicznego punktu widzenia gospodarstwo rolne jest nie tylko warsztatem pracy, lecz jednocześnie miejscem życia całej rodziny. Na terenie gospodarstwa nie tylko pracuje się, ale także wypoczywa, zdobywa kwalifikacje i organizuje różne formy spędzenia czasu. Fakt, że rodzina chłopska jest również załogą produkcyjną określa jej strukturę wewnętrzną, wyznaczając odrębną rolę każdemu jej członkowi, który nie tylko korzysta z szans, jakie stwarza mu gospodarstwo, ale także musi podporządkowywać swoje działania jego interesom. Obecnie, w miarę wzrostu znaczenia produkcji towarowej w gospodarstwach rodzinnych oraz powiązań gospodarstw indywidualnych z gospodarką uspołecznioną, ulega przemianom nie tylko charakter tych gospodarstw, lecz również sytuacja i charakter rodziny rolniczej. Zob. też: rolnik-zawód.