Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
PrimeXBT: Platforma handlowa oparta na bitcoinach, która może wiele zaoferować (recenzja 2021)
PrimeXBT to oparta na Bitcoinie platforma handlu depozytami zabezpieczającymi z wieloma aktywami, która, choć została zbudowana
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Prestiżowa lokalizacja biura - wirtualne biuro Warszawa Centrum
Wiele osób zaczynających swój biznes ma ochotę na prestiżową lokalizację swojej firmy, jednak umówmy się mało kogo stać na lokalizację jaką jest warszawa
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Biuro w centrum Warszawy. Wirtualny adres biura
Zapewne adres firmy usytuowany w centrum Warszawy dla wielu ludzi jest oznaką prestiżu. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niże może Ci się wydawać. Wystarczy skorzystać
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe

Rodzina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe: Rodzina — grupa ludzi pozostających ze sobą w codziennym kontakcie, składająca się z osób połączonych społecznie unormowanym stosunkiem małżeństwa, więzami krwi lub adopcji, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i współdziałających ze sobą na zasadach podziału pracy, zwłaszcza w zapewnieniu utrzymania i wychowania dzieci; od zarania istnienia ludzkości podstawowa komórka społeczna, spełniająca oprócz funkcji reprodukcji biologicznej, także funkcję wychowawczą i kulturalną w procesie przystosowania do życia zbiorowego oraz zapewniająca start społeczny swoim członkom. Przez długi okres dziejów ludzkości, dopóki wytwarzanie, podział i spożycie odbywało się głównie w obrębie rodziny, spełniała ona także rolę jednostki produkcyjnej. Dopiero w okresie upowszechnienia kapitalistycznych stosunków najmu siły roboczej większość rodzin utraciła charakter podstawowej komórki produkcyjnej, zachowując tylko jej resztki w postaci spełniania tzw. funkcji bytowej, polegającej na wykonywaniu przez poszczególnych członków rodziny, na użytek innych członków, prostych usług (pranie, sprzątanie, szycie, drobne naprawy) i wytwarzaniu przedmiotów bezpośredniego spożycia (gotowanie, pieczenie, przetwórstwo spożywcze). Jedynie rodziny rolnicze utrzymały w wielu krajach uprzemysłowionych funkcję produkcyjną. Gospodarstwo rolne stanowi dla nich podstawowy warsztat pracy, dostarczający produkty nie tylko na sprzedaż, lecz również na własny użytek. W zależności od proporcji, w jakich przeznacza się produkcję dla siebie i do wymiany oraz od stopnia zaangażowania całej rodziny w sprawy gospodarstwa rolnego, wyodrębnia się różne formy gospodarki rodzinnej w rolnictwie lub nawet różnie się definiuje samo pojęcie „gospodarstwo rodzinne”, ujmowane najczęściej jako takie przedsiębiorstwo rolne, w którym praca wykonywana jest wyłącznie lub głównie przez drobnego producenta i jego rodzinę. W polskiej literaturze naukowej istotną rolę odgrywa termin „gospodarstwo chłopskie”, którym określane jest gospodarstwo rodzinne, wytwarzające przede wszystkim dla siebie, a jedynie nadwyżki przeznaczające na rynek. Jest to cecha różniąca gospodarstwo chłopskie od innych form gospodarki rodzinnej, np. od rodzinnego warsztatu rzemieślniczego, produkującego głównie na sprzedaż. W gospodarstwie produkcyjnym rodzina chłopska wytwarza produkty częściowo przeznaczone do wymiany (ta część produkcji podlega zwykle skrupulatnej kalkulacji), a częściowo pozostające w gospodarstwie domowym na użytek własny, zużywając na ten cel część produkcji, której wielkość w zasadzie jest uniezależniona od kalkulacji, a raczej zgodna z wymaganiami podyktowanymi własnymi potrzebami, tradycją oraz normami prestiżowymi. Fakt ten jest przyczyną swoistego reagowania indywidualnych gospodarstw rolnych na bodźce materialnego zainteresowania, na ściśle ekonomiczne formy kierowania, świadcząc o tym, że ekonomiczna analiza funkcjonowania gospodarstw rodzinnych zawodzi, jeśli nie idzie w parze z analizą socjologiczną. Z socjologicznego punktu widzenia gospodarstwo rolne jest nie tylko warsztatem pracy, lecz jednocześnie miejscem życia całej rodziny. Na terenie gospodarstwa nie tylko pracuje się, ale także wypoczywa, zdobywa kwalifikacje i organizuje różne formy spędzenia czasu. Fakt, że rodzina chłopska jest również załogą produkcyjną określa jej strukturę wewnętrzną, wyznaczając odrębną rolę każdemu jej członkowi, który nie tylko korzysta z szans, jakie stwarza mu gospodarstwo, ale także musi podporządkowywać swoje działania jego interesom. Obecnie, w miarę wzrostu znaczenia produkcji towarowej w gospodarstwach rodzinnych oraz powiązań gospodarstw indywidualnych z gospodarką uspołecznioną, ulega przemianom nie tylko charakter tych gospodarstw, lecz również sytuacja i charakter rodziny rolniczej. Zob. też: rolnik-zawód.