Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Ludności przyrost

Ludności przyrost, obejmuje przyrost naturalny oraz migracyjny; jeden i drugi może być dodatni lub ujemny. Rzeczywisty p.l. może być obliczony bądź przez porównanie liczby ludności kraju czy jego części w wybranych momentach, bądź przez zsumowanie składników wymienionych rodzajów ruchu ludności. Składnikami przyrostu naturalnego są urodzenia i zgony, migracyjnego zaś — emigracja i imigracja (ludności migracje). Na podstawie stosunku przyrostu do ogólnej liczby ludności w odpowiednim momencie lub okresie otrzymuje się odpowiedni współczynnik przyrostu, obliczany zwykle na 1000 osób. W związku z obliczaniem naturalnego p.l. powstaje kilka teoretycznych założeń, które stosuje się przy badaniu kierunku i stopnia rozwoju społeczeństwa. Przy założeniu niezmiennego przyrostu w społeczeństwie, gdzie współczynniki urodzeń i zgonów są niezmienne, przy braku ruchu migracyjnego, struktura wieku w społeczeństwie staje się z czasem stała, niezależnie od momentu wyjściowego, a wzrost lub spadek liczebności społeczeństwa odbywa się wg niezmiennego porządku. Społeczeństwo takie nazywa się ustabilizowanym. Natomiast przy teoretycznym założeniu, że współczynniki urodzeń są stale równe współczynnikom zgonów, liczebność społeczeństwa się nie zmienia. Społeczeństwo takie nazywa się zastój owym. Prawdopodobny rozwój społeczeństwa przy ustabilizowanych współczynnikach ruchu naturalnego ludności może być obliczony za pomocą współczynników reprodukcji brutto i netto; oba współczynniki obliczane są tylko dla generacji żeńskich (ludności reprodukcji współczynniki). Drugi składnik p.l. — saldo migracyjne, może wpływać na rozwój społeczeństwa w bardzo dużym stopniu, przede wszystkim przez bezpośrednie zmniejszenie liczby ludności kraju lub regionu emigracji oraz przez zmniejszenie zdolności reprodukcyjnej tego obszaru na skutek emigrowania młodszych grup ludności; dla kraju imigracji rezultat jest odwrotny, wobec czego kraje czy obszary imigracji uzyskują ludność liczniejszą i młodszą. Przykładem tego mogą być nie tylko migracje międzykontynentalne i międzypaństwowe, ale również wewnętrzne.