Pages Menu
 

Categories Menu
Twórz więzi i zmotywuj zespół w unikalnym otoczeniu
W dzisiejszym świecie, w którym tempo pracy jest coraz bardziej intensywne, a konkurencja stale rośnie, zespół pracowniczy jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji.
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Produkcja globalna

Produkcja globalna, wielkość charakteryzująca rezultat pracy określonej jednostki produkcyjnej (np. przedsiębiorstwa) w pewnym okresie (np. w miesiącu lub roku), a więc suma nakładów pracy żywej i pracy uprzedmiotowionej zmaterializowanych w badanym okresie w produkcji zakończonej i niezakończonej (łącznie z produkcją usług); wielkość ta może być wyrażona w formie naturalnej lub wartościowej; obliczenia mogą być prowadzone metodą zakładową (wg przedsiębiorstw), gałęziową (wg gałęzi), działów gospodarki narodowej (wg działów gospodarki) oraz gospodarki narodowej. Obliczając wielkość p.g. określonej jednostki produkcyjnej eliminuje się jej obrót wewnętrzny. Prowadząc obliczenia np. metodą zakładową z p.g. przedsiębiorstwa eliminuje się produkcję podległych zakładów lub oddziałów, przetwarzaną następnie przez inne zakłady albo oddziały tego samego przedsiębiorstwa. Prowadząc obliczenia metodą gałęziową z p.g. gałęzi eliminuje się obrót wewnątrzgałęziowy, który z natury rzeczy jest większy niż suma obrotów wewnątrz przedsiębiorstw tworzących daną gałąź. W praktyce polskiej metodą zakładową oblicza się p.g. takich działów, jak przemysł, transport i łączność oraz budownictwo, w rolnictwie natomiast p.g. oblicza się jako sumę produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej. Metodą działów gospodarki narodowej oblicza się p.g. rolnictwa; tak obliczoną produkcję rolnictwa określa się mianem „produkcji brutto” lub „produkcji gotowej”. Prowadzi się również obliczenia metodą gospodarki narodowej; obliczoną w ten sposób p.g. określa się również nazwą „produktu globalnego netto”; przez odjęcie od tego ostatniego kosztów zużycia środków trwałych wyrażonych wielkością odpisów amortyzacyjnych można uzyskać wielkość dochodu narodowego. Kategoria p.g. jest ważnym narzędziem analizy oraz planowania, gdyż daje podstawę do ustalenia konkretnych powiązań i współzależności między produkcją poszczególnych przedsiębiorstw, gałęzi i działów gospodarki narodowej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ograniczonego znaczenia tej kategorii oraz z taktu, że przy porównaniach w czasie (na przestrzeni kilku lat) na wielkość jej wpływają nie tylko faktyczne rozmiary produkcji, lecz również zmiany organizacyjne, co wynika bezpośrednio z samej definicji p.g. Ponieważ pełna wartość poszczególnych produktów liczona jest wielokrotnie, zatem np. w wartości p.g. liczonej metodą zakładową zmiany w stosunkach kooperacji między przedsiębiorstwami mogą zwiększyć lub zmniejszyć tę wielokrotność, co tym samym wpłynie na zmianę wielkości p.g. gałęzi lub działu gospodarki liczonej metodą zakładową, bez faktycznej zmiany fizycznych rozmiarów produkcji.