Pages Menu
 

Categories Menu
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Pomyśl o swoim własnym kantorze
Twój własny kantor w Bydgoszczy? Jeśli o tym myślisz, to warto, abyś przeczytał ten tekst. Nie twierdzimy, że jest to zły pomysł ale trzeba mieć świadomość jakie mogą nas napotkać trudności
Biuro w centrum Warszawy. Wirtualny adres biura
Zapewne adres firmy usytuowany w centrum Warszawy dla wielu ludzi jest oznaką prestiżu. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niże może Ci się wydawać. Wystarczy skorzystać
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Podatki: porady PIT, poprawne rozliczenie. Rozliczanie zeznań rocznych Piekary Śląskie
Co roku na koniec kwietnia wiele osób zaczyna biegać jak z pieprzem kiedy to się zorientuje że nie ma rozliczonego podatku za poprzedni

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Produkcja globalna

Produkcja globalna, wielkość charakteryzująca rezultat pracy określonej jednostki produkcyjnej (np. przedsiębiorstwa) w pewnym okresie (np. w miesiącu lub roku), a więc suma nakładów pracy żywej i pracy uprzedmiotowionej zmaterializowanych w badanym okresie w produkcji zakończonej i niezakończonej (łącznie z produkcją usług); wielkość ta może być wyrażona w formie naturalnej lub wartościowej; obliczenia mogą być prowadzone metodą zakładową (wg przedsiębiorstw), gałęziową (wg gałęzi), działów gospodarki narodowej (wg działów gospodarki) oraz gospodarki narodowej. Obliczając wielkość p.g. określonej jednostki produkcyjnej eliminuje się jej obrót wewnętrzny. Prowadząc obliczenia np. metodą zakładową z p.g. przedsiębiorstwa eliminuje się produkcję podległych zakładów lub oddziałów, przetwarzaną następnie przez inne zakłady albo oddziały tego samego przedsiębiorstwa. Prowadząc obliczenia metodą gałęziową z p.g. gałęzi eliminuje się obrót wewnątrzgałęziowy, który z natury rzeczy jest większy niż suma obrotów wewnątrz przedsiębiorstw tworzących daną gałąź. W praktyce polskiej metodą zakładową oblicza się p.g. takich działów, jak przemysł, transport i łączność oraz budownictwo, w rolnictwie natomiast p.g. oblicza się jako sumę produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej. Metodą działów gospodarki narodowej oblicza się p.g. rolnictwa; tak obliczoną produkcję rolnictwa określa się mianem „produkcji brutto” lub „produkcji gotowej”. Prowadzi się również obliczenia metodą gospodarki narodowej; obliczoną w ten sposób p.g. określa się również nazwą „produktu globalnego netto”; przez odjęcie od tego ostatniego kosztów zużycia środków trwałych wyrażonych wielkością odpisów amortyzacyjnych można uzyskać wielkość dochodu narodowego. Kategoria p.g. jest ważnym narzędziem analizy oraz planowania, gdyż daje podstawę do ustalenia konkretnych powiązań i współzależności między produkcją poszczególnych przedsiębiorstw, gałęzi i działów gospodarki narodowej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z ograniczonego znaczenia tej kategorii oraz z taktu, że przy porównaniach w czasie (na przestrzeni kilku lat) na wielkość jej wpływają nie tylko faktyczne rozmiary produkcji, lecz również zmiany organizacyjne, co wynika bezpośrednio z samej definicji p.g. Ponieważ pełna wartość poszczególnych produktów liczona jest wielokrotnie, zatem np. w wartości p.g. liczonej metodą zakładową zmiany w stosunkach kooperacji między przedsiębiorstwami mogą zwiększyć lub zmniejszyć tę wielokrotność, co tym samym wpłynie na zmianę wielkości p.g. gałęzi lub działu gospodarki liczonej metodą zakładową, bez faktycznej zmiany fizycznych rozmiarów produkcji.