Pages Menu
 

Categories Menu
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Narady wytwórcze

Narady wytwórcze, podstawowa forma bezpośredniego udziału robotników (załóg) w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Stanowią część składową funkcjonowania samorządu robotniczego. N.w. załogi całego przedsiębiorstwa organizowane są przez radę robotniczą i radę zakładową z udziałem kierownictwa administracyjnego, natomiast organizatorem oddziałowych (wydziałowych, zmianowych) n.w. są oddziałowe rady robotnicze, oddziałowe rady związków zawodowych i administracja wydziałów. Zasady funkcjonowania oddziałowych n.w. określają wytyczne Prezydium i Komitetu Wykonawczego CRZZ. N.w. powinny odbywać się w zasadzie co miesiąc, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Przedmiotem n.w. są wszystkie ważniejsze sprawy związane z działalnością przedsiębiorstwa lub wydziału, a zwłaszcza dotyczące: l. realizacji planów produkcyjnych, 2. postępu technicznego, 3. organizacji pracy, 4. efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 5. jakości produkcji, 6. obniżki kosztów wytwarzania, 7. podnoszenia wydajności pracy, 8. rozwoju współzawodnictwa pracy, 9. świadczeń socjalnych i warunków bhp, 10. realizacji obowiązków administracji wobec załogi. Na temat wszystkich tych spraw załoga ma prawo wyrażać swoje opinie, zgłaszać postulaty i wnioski. Kierownik przedsiębiorstwa (wydziału) obowiązany jest rozpatrzyć zgłoszone postulaty i wnioski oraz udzielić zainteresowanym odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich zgłoszenia. Kontrolę realizacji wniosków załogi przeprowadza rada robotnicza. W n.w. uczestniczy kierownik przedsiębiorstwa (wydziału). Do jego obowiązków należy: przygotowanie niezbędnych materiałów, zapewnienie warunków organizacyjnych koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia n.w. oraz składanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa (wydziału) i z realizacji wniosków załogi zgłoszonych na poprzednich naradach. Na n.w. omawiane są uchwały konferencji samorządu robotniczego, rady robotniczej przedsiębiorstwa i oddziałowych rad robotniczych oraz składane są okresowe sprawozdania z działalności organów samorządu robotniczego. Przebiegiem n.w. kieruje w zasadzie przewodniczący właściwej rady robotniczej.