Pages Menu
 

Categories Menu
Franczyza - dla kogo?
GPoland https://gpoland.com.pl/ proponuje współpracę franczyzową. Franczyza jest dobrym sposobem na biznes dla wszystkich tych, którzy postanowili otworzyć swoją pierwszą firmę i nie mają w tej dziedzinie
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
PrimeXBT: Platforma handlowa oparta na bitcoinach, która może wiele zaoferować (recenzja 2021)
PrimeXBT to oparta na Bitcoinie platforma handlu depozytami zabezpieczającymi z wieloma aktywami, która, choć została zbudowana
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Narady wytwórcze

Narady wytwórcze, podstawowa forma bezpośredniego udziału robotników (załóg) w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Stanowią część składową funkcjonowania samorządu robotniczego. N.w. załogi całego przedsiębiorstwa organizowane są przez radę robotniczą i radę zakładową z udziałem kierownictwa administracyjnego, natomiast organizatorem oddziałowych (wydziałowych, zmianowych) n.w. są oddziałowe rady robotnicze, oddziałowe rady związków zawodowych i administracja wydziałów. Zasady funkcjonowania oddziałowych n.w. określają wytyczne Prezydium i Komitetu Wykonawczego CRZZ. N.w. powinny odbywać się w zasadzie co miesiąc, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Przedmiotem n.w. są wszystkie ważniejsze sprawy związane z działalnością przedsiębiorstwa lub wydziału, a zwłaszcza dotyczące: l. realizacji planów produkcyjnych, 2. postępu technicznego, 3. organizacji pracy, 4. efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 5. jakości produkcji, 6. obniżki kosztów wytwarzania, 7. podnoszenia wydajności pracy, 8. rozwoju współzawodnictwa pracy, 9. świadczeń socjalnych i warunków bhp, 10. realizacji obowiązków administracji wobec załogi. Na temat wszystkich tych spraw załoga ma prawo wyrażać swoje opinie, zgłaszać postulaty i wnioski. Kierownik przedsiębiorstwa (wydziału) obowiązany jest rozpatrzyć zgłoszone postulaty i wnioski oraz udzielić zainteresowanym odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich zgłoszenia. Kontrolę realizacji wniosków załogi przeprowadza rada robotnicza. W n.w. uczestniczy kierownik przedsiębiorstwa (wydziału). Do jego obowiązków należy: przygotowanie niezbędnych materiałów, zapewnienie warunków organizacyjnych koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia n.w. oraz składanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa (wydziału) i z realizacji wniosków załogi zgłoszonych na poprzednich naradach. Na n.w. omawiane są uchwały konferencji samorządu robotniczego, rady robotniczej przedsiębiorstwa i oddziałowych rad robotniczych oraz składane są okresowe sprawozdania z działalności organów samorządu robotniczego. Przebiegiem n.w. kieruje w zasadzie przewodniczący właściwej rady robotniczej.