Pages Menu
 

Categories Menu
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Prestiżowa lokalizacja biura - wirtualne biuro Warszawa Centrum
Wiele osób zaczynających swój biznes ma ochotę na prestiżową lokalizację swojej firmy, jednak umówmy się mało kogo stać na lokalizację jaką jest warszawa
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Ludności przyrost

Ludności przyrost, obejmuje przyrost naturalny oraz migracyjny; jeden i drugi może być dodatni lub ujemny. Rzeczywisty p.l. może być obliczony bądź przez porównanie liczby ludności kraju czy jego części w wybranych momentach, bądź przez zsumowanie składników wymienionych rodzajów ruchu ludności. Składnikami przyrostu naturalnego są urodzenia i zgony, migracyjnego zaś — emigracja i imigracja (ludności migracje). Na podstawie stosunku przyrostu do ogólnej liczby ludności w odpowiednim momencie lub okresie otrzymuje się odpowiedni współczynnik przyrostu, obliczany zwykle na 1000 osób. W związku z obliczaniem naturalnego p.l. powstaje kilka teoretycznych założeń, które stosuje się przy badaniu kierunku i stopnia rozwoju społeczeństwa. Przy założeniu niezmiennego przyrostu w społeczeństwie, gdzie współczynniki urodzeń i zgonów są niezmienne, przy braku ruchu migracyjnego, struktura wieku w społeczeństwie staje się z czasem stała, niezależnie od momentu wyjściowego, a wzrost lub spadek liczebności społeczeństwa odbywa się wg niezmiennego porządku. Społeczeństwo takie nazywa się ustabilizowanym. Natomiast przy teoretycznym założeniu, że współczynniki urodzeń są stale równe współczynnikom zgonów, liczebność społeczeństwa się nie zmienia. Społeczeństwo takie nazywa się zastój owym. Prawdopodobny rozwój społeczeństwa przy ustabilizowanych współczynnikach ruchu naturalnego ludności może być obliczony za pomocą współczynników reprodukcji brutto i netto; oba współczynniki obliczane są tylko dla generacji żeńskich (ludności reprodukcji współczynniki). Drugi składnik p.l. — saldo migracyjne, może wpływać na rozwój społeczeństwa w bardzo dużym stopniu, przede wszystkim przez bezpośrednie zmniejszenie liczby ludności kraju lub regionu emigracji oraz przez zmniejszenie zdolności reprodukcyjnej tego obszaru na skutek emigrowania młodszych grup ludności; dla kraju imigracji rezultat jest odwrotny, wobec czego kraje czy obszary imigracji uzyskują ludność liczniejszą i młodszą. Przykładem tego mogą być nie tylko migracje międzykontynentalne i międzypaństwowe, ale również wewnętrzne.