Pages Menu
 

Categories Menu
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Stabilizacja gospodarcza

Stabilizacja gospodarcza, przywrócenie równowagi w gospodarce, tj. doprowadzenie do stanu, w którym jej wzrost odbywa się w sposób stabilny, bez krótkookresowych fluktuacji. Stanowi jeden z głównych celów interwencjonizmu państwowego w gospodarce kapitalistycznej w warunkach cechującego ją braku stabilności i cyklicznego charakteru wahań koniunktury. Polityka s.g. stosowana powszechnie w krajach kapitalistycznych od czasu II wojny światowej ma na celu przeciwdziałanie podstawowym symptomom odchyleń od stanu równowagi w gospodarce, powtarzającym się przemiennie, mianowicie wzrostowi bezrobocia występującemu w fazach spadkowych cyklu koniunkturalnego lub wzrostowi cen występującemu w okresach wysokiej koniunktury (lub pod wpływem innych przejawów tendencji inflacyjnych). Ten antycykliczny charakter polityki stabilizacyjnej wyraża się w podejmowaniu przez państwo odpowiednich środków polityki pieniężno-kredytowej i budżetowej w celu wywołania kompensacyjnych zmian w obu tych wielkościach gospodarczych. Przez fakt oddziaływania Jedynie na zjawiska zakłóceń, nie zaś na źródła Ich powstawania, którymi są w istocie kapitalistyczne stosunki produkcji, efektywność tej polityki jest ograniczona. Fluktuacje występujące w poziomie zatrudnienia i bezrobocia oraz wahania cen są zjawiskiem stale towarzyszącym rozwojowi gospodarki kapitalistycznej, ich amplituda jednak jest znacznie mniejsza niż w okresie, gdy działanie mechanizmu rynkowego odbywało się bez interwencji państwa. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym efektywność stabilizacyjnej polityki państwa jest problem stosowania odpowiednich środków, będący przedmiotem kontrowersji między zwolennikami polityki pieniężno-kredytowej a zwolennikami polityki budżetowej. Odzwierciedlają one interesy różnych grup wielkiego kapitału i ich stosunek do zakresu i form interwencji państwa w gospodarce. W ekonomii burżuazyjnej problemy s.g. ujmowane są w bezpośrednim nawiązaniu do teorii ekonomicznej J. M. Keynesa. Jej najdalej idącym rozwinięciem była teoria „finansów funkcjonalnych”, podporządkowująca całokształt polityki budżetowej państwa potrzebom stabilizacji koniunktury oraz szczegółowo naświetlająca niektóre jej aspekty, jak zagadnienie automatycznych stabilizatorów budżetowych, ekonomicznych skutków deficytów budżetowych, zaciągania długu publicznego itp.