Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co
Co to jest faktoring? faktoring odwrócony, pełny i międzynarodowy
Wiele przedsiębiorców marzy o tym żeby mieć dużą sprzedaż i duże obroty, jednak Ci którzy takie mają często wiedzą że potrafią z tym być całkiem poważne
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumaczenia przysięgłe były coraz bardziej poszukiwane w ostatnich latach ze względu na globalizację, migrację, turystykę i internacjonalizację rynków. Dokumenty i treści muszą być dostosowane
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Stabilizacja gospodarcza

Stabilizacja gospodarcza, przywrócenie równowagi w gospodarce, tj. doprowadzenie do stanu, w którym jej wzrost odbywa się w sposób stabilny, bez krótkookresowych fluktuacji. Stanowi jeden z głównych celów interwencjonizmu państwowego w gospodarce kapitalistycznej w warunkach cechującego ją braku stabilności i cyklicznego charakteru wahań koniunktury. Polityka s.g. stosowana powszechnie w krajach kapitalistycznych od czasu II wojny światowej ma na celu przeciwdziałanie podstawowym symptomom odchyleń od stanu równowagi w gospodarce, powtarzającym się przemiennie, mianowicie wzrostowi bezrobocia występującemu w fazach spadkowych cyklu koniunkturalnego lub wzrostowi cen występującemu w okresach wysokiej koniunktury (lub pod wpływem innych przejawów tendencji inflacyjnych). Ten antycykliczny charakter polityki stabilizacyjnej wyraża się w podejmowaniu przez państwo odpowiednich środków polityki pieniężno-kredytowej i budżetowej w celu wywołania kompensacyjnych zmian w obu tych wielkościach gospodarczych. Przez fakt oddziaływania Jedynie na zjawiska zakłóceń, nie zaś na źródła Ich powstawania, którymi są w istocie kapitalistyczne stosunki produkcji, efektywność tej polityki jest ograniczona. Fluktuacje występujące w poziomie zatrudnienia i bezrobocia oraz wahania cen są zjawiskiem stale towarzyszącym rozwojowi gospodarki kapitalistycznej, ich amplituda jednak jest znacznie mniejsza niż w okresie, gdy działanie mechanizmu rynkowego odbywało się bez interwencji państwa. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym efektywność stabilizacyjnej polityki państwa jest problem stosowania odpowiednich środków, będący przedmiotem kontrowersji między zwolennikami polityki pieniężno-kredytowej a zwolennikami polityki budżetowej. Odzwierciedlają one interesy różnych grup wielkiego kapitału i ich stosunek do zakresu i form interwencji państwa w gospodarce. W ekonomii burżuazyjnej problemy s.g. ujmowane są w bezpośrednim nawiązaniu do teorii ekonomicznej J. M. Keynesa. Jej najdalej idącym rozwinięciem była teoria „finansów funkcjonalnych”, podporządkowująca całokształt polityki budżetowej państwa potrzebom stabilizacji koniunktury oraz szczegółowo naświetlająca niektóre jej aspekty, jak zagadnienie automatycznych stabilizatorów budżetowych, ekonomicznych skutków deficytów budżetowych, zaciągania długu publicznego itp.