Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Firmowe zabawy - eventy oraz imprezy firmowe, fotobudka w Warszawie
Dobra impreza firmowa to szansa na sukces w przedsiębiorstwie. To szansa na poprawę stosunków między pracownikami, szansa na lepsze relację na linii
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Dobra zabawa firmowa w Zakopanem - imprezy integracyjne dla firm
Każdy szef doskonale wie że o sukcesie w jego firmie decyduje to czy pracownicy ze sobą współpracują, czy siebie lubią czy wręcz przeciwnie przychodzą co
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,
Biuro w centrum Warszawy. Wirtualny adres biura
Zapewne adres firmy usytuowany w centrum Warszawy dla wielu ludzi jest oznaką prestiżu. W dzisiejszych czasach jest to prostsze niże może Ci się wydawać. Wystarczy skorzystać

Posted by on paź 8, 2017 in Ekonomia |

Stabilizacja gospodarcza

Stabilizacja gospodarcza, przywrócenie równowagi w gospodarce, tj. doprowadzenie do stanu, w którym jej wzrost odbywa się w sposób stabilny, bez krótkookresowych fluktuacji. Stanowi jeden z głównych celów interwencjonizmu państwowego w gospodarce kapitalistycznej w warunkach cechującego ją braku stabilności i cyklicznego charakteru wahań koniunktury. Polityka s.g. stosowana powszechnie w krajach kapitalistycznych od czasu II wojny światowej ma na celu przeciwdziałanie podstawowym symptomom odchyleń od stanu równowagi w gospodarce, powtarzającym się przemiennie, mianowicie wzrostowi bezrobocia występującemu w fazach spadkowych cyklu koniunkturalnego lub wzrostowi cen występującemu w okresach wysokiej koniunktury (lub pod wpływem innych przejawów tendencji inflacyjnych). Ten antycykliczny charakter polityki stabilizacyjnej wyraża się w podejmowaniu przez państwo odpowiednich środków polityki pieniężno-kredytowej i budżetowej w celu wywołania kompensacyjnych zmian w obu tych wielkościach gospodarczych. Przez fakt oddziaływania Jedynie na zjawiska zakłóceń, nie zaś na źródła Ich powstawania, którymi są w istocie kapitalistyczne stosunki produkcji, efektywność tej polityki jest ograniczona. Fluktuacje występujące w poziomie zatrudnienia i bezrobocia oraz wahania cen są zjawiskiem stale towarzyszącym rozwojowi gospodarki kapitalistycznej, ich amplituda jednak jest znacznie mniejsza niż w okresie, gdy działanie mechanizmu rynkowego odbywało się bez interwencji państwa. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym efektywność stabilizacyjnej polityki państwa jest problem stosowania odpowiednich środków, będący przedmiotem kontrowersji między zwolennikami polityki pieniężno-kredytowej a zwolennikami polityki budżetowej. Odzwierciedlają one interesy różnych grup wielkiego kapitału i ich stosunek do zakresu i form interwencji państwa w gospodarce. W ekonomii burżuazyjnej problemy s.g. ujmowane są w bezpośrednim nawiązaniu do teorii ekonomicznej J. M. Keynesa. Jej najdalej idącym rozwinięciem była teoria „finansów funkcjonalnych”, podporządkowująca całokształt polityki budżetowej państwa potrzebom stabilizacji koniunktury oraz szczegółowo naświetlająca niektóre jej aspekty, jak zagadnienie automatycznych stabilizatorów budżetowych, ekonomicznych skutków deficytów budżetowych, zaciągania długu publicznego itp.