Pages Menu
 

Categories Menu
Nowe auto - leasing samochodów z obsługą serwisową w Warszawie. Auto Opel Corsa
Nowy samochód jest marzeniem bardzo wielu osób ale nie każdego na niego stać. Oczywiście podstawową przeszkodą na drodze do nowego samochodu
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Weryfikuj informacje - to bardzo ważne
Artykuły prasowe – źródło wiedzy
Artykuły prasowe to niewątpliwie źródło wiedzy i najważniejszych informacji. Przedstawiają aktualne wydarzenia z kraju i świata. Z pewnością warto
Leasing - naprawdę warto
Leasing coraz bardziej popularny
Leasing to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Chętnie korzystają z tej opcji firmy, które nie mają wystarczających środków na zakup specjalistycznych maszyn,
Wybór miejsca na firmowe imprezy. Impreza integracyjna dla firm w Warszawie
Warszawa to nie tylko stolica Polski ale i miejsce gdzie bardzo wiele koncernów ma swoje główne siedziby a co za tym idzie jest spore zapotrzebowanie
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Kosztów normatywnych rachunek

Kosztów normatywnych rachunek, system kształtowania, ewidencji i kalkulacji kosztów produkcji, głównie masowej i seryjnej; polega na podziale kosztów rzeczywistych na część odpowiadającą normom, czyli na tzw. koszty normatywne, oraz na tzw. odchylenia [bieżąco i (lub) okresowo wykrywane różnice między kosztami normatywnymi a rzeczywistymi) ustalane wg rodzaju, przyczyny i miejsca ich powstania, osób za nie odpowiedzialnych i związku z wytworzeniem danego produktu. Koszty normatywne poszczególnych wyrobów, stanowiące wzorzec racjonalnych kosztów w danych warunkach techniczno-organizacyjnych, ustala się przed podjęciem produkcji tych wyrobów. Koszty normatywne bezpośrednie określa się na podstawie danych dotyczących konstrukcji (receptury) i aktualnej technologii produkcji wyrobu i jego części składowych, organizacji produkcji i wyposażenia technicznego, bieżących norm zużycia materiałów, paliwa, energii, czasu pracy itp. oraz obowiązujących cen, taryf i stawek płac. Koszty normatywne pośrednie ustala się za pomocą odpowiednich, stanowiących pułap tych kosztów, preliminarzy. Koszty normatywne są okresowo zmieniane w miarę, jak następują trwałe zmiany konstrukcji (receptury), technologii, norm, organizacji produkcji i zarządzania oraz cen, taryf i płac. Odchylenia od kosztów normatywnych, np. przekroczenia, sygnalizują: w zakresie kosztów bezpośrednich — nadmierne zużycie (materiałów, czasu pracy), zakup po wyższych cenach bądź wyższą płacę za jednostkę produktu (np. na skutek akordu progresywnego), stosowanie materiałów zastępczych lub przejściowe zmiany procesów technologicznych, powstanie braków itp., a w zakresie kosztów pośrednich — przekroczenia w stosunku do preliminarza oraz zmiany wielkości produkcji. Stosowanie r.k.n. polepsza jakość i upraszcza technikę kalkulacji (wzrasta ilość produktów indywidualnie kalkulowanych, rozszerza się zakres kosztów bezpośrednich i dokładność doliczania kosztów pośrednich); dzięki ścisłemu powiązaniu kosztów z normami r.lc.n. informuje, w jakim stopniu służby zajmujące się przygotowaniem produkcji zabezpieczyły wykonanie zadań w zakresie kosztów (stosunek kosztów normatywnych do planowanych) i wprowadziły postęp na tym odcinku (zmiany kosztów normatywnych); system sygnalizowania i akceptowania odchyleń od normatywnych kosztów bezpośrednich zapewnia bieżącą, a jednocześnie wszechstronną analizę tych odchyleń oraz pełne rozeznanie przekroczeń, tym samym zaś umożliwia świadome i operatywne kształtowanie kosztów; preliminowanie kosztów pośrednich i analiza odchyleń od preliminarza wpływają na racjonalne kształtowanie się ich poziomu i wprowadzają dyscyplinę na tym odcinku działalności. Warunkiem stosowania r.k.n. jest m. in. opracowanie kosztów normatywnych i preliminarzy oraz ich bieżące aktualizowanie, wystawianie dokumentacji produkcyjnej zgodnej z obowiązującymi normami, prawidłowa organizacja produkcji, pozwalająca na szybkie wykrywanie i jednoznaczne określenie wszelkich odchyleń od kosztów normatywnych.