Pages Menu
 

Categories Menu
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Co to jest faktoring? faktoring odwrócony, pełny i międzynarodowy
Wiele przedsiębiorców marzy o tym żeby mieć dużą sprzedaż i duże obroty, jednak Ci którzy takie mają często wiedzą że potrafią z tym być całkiem poważne
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Świat biznesu - doradztwo biznesowe Warszawa
Biznes może być mały jak i duży. Każdy biznesmen ma swoje marzenia, każdy właściwie chce być wielkim przedsiębiorcą, zarabiać miliony dolarów, złotówek czy tam euro. Każdy
Checklista najlepszych prezentacji
Podejście do stworzenia prezentacji to za każdym razem ogromne wyzwanie. Jednocześnie merytoryczne i praktyczne przygotowanie i zebranie materiałów, a następnie uporządkowanie ich spowoduje,
Jak bawią się firmy? Atrakcje na imprezy firmowe - imprezy tematyczne dla firm Zakopane;
Zapewne każdy z nas słyszał opowieści o legendarnych imprezach firmowych, na których działy się dziwne sytuacje. Jednym z miejsc

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Kosztów normatywnych rachunek

Kosztów normatywnych rachunek, system kształtowania, ewidencji i kalkulacji kosztów produkcji, głównie masowej i seryjnej; polega na podziale kosztów rzeczywistych na część odpowiadającą normom, czyli na tzw. koszty normatywne, oraz na tzw. odchylenia [bieżąco i (lub) okresowo wykrywane różnice między kosztami normatywnymi a rzeczywistymi) ustalane wg rodzaju, przyczyny i miejsca ich powstania, osób za nie odpowiedzialnych i związku z wytworzeniem danego produktu. Koszty normatywne poszczególnych wyrobów, stanowiące wzorzec racjonalnych kosztów w danych warunkach techniczno-organizacyjnych, ustala się przed podjęciem produkcji tych wyrobów. Koszty normatywne bezpośrednie określa się na podstawie danych dotyczących konstrukcji (receptury) i aktualnej technologii produkcji wyrobu i jego części składowych, organizacji produkcji i wyposażenia technicznego, bieżących norm zużycia materiałów, paliwa, energii, czasu pracy itp. oraz obowiązujących cen, taryf i stawek płac. Koszty normatywne pośrednie ustala się za pomocą odpowiednich, stanowiących pułap tych kosztów, preliminarzy. Koszty normatywne są okresowo zmieniane w miarę, jak następują trwałe zmiany konstrukcji (receptury), technologii, norm, organizacji produkcji i zarządzania oraz cen, taryf i płac. Odchylenia od kosztów normatywnych, np. przekroczenia, sygnalizują: w zakresie kosztów bezpośrednich — nadmierne zużycie (materiałów, czasu pracy), zakup po wyższych cenach bądź wyższą płacę za jednostkę produktu (np. na skutek akordu progresywnego), stosowanie materiałów zastępczych lub przejściowe zmiany procesów technologicznych, powstanie braków itp., a w zakresie kosztów pośrednich — przekroczenia w stosunku do preliminarza oraz zmiany wielkości produkcji. Stosowanie r.k.n. polepsza jakość i upraszcza technikę kalkulacji (wzrasta ilość produktów indywidualnie kalkulowanych, rozszerza się zakres kosztów bezpośrednich i dokładność doliczania kosztów pośrednich); dzięki ścisłemu powiązaniu kosztów z normami r.lc.n. informuje, w jakim stopniu służby zajmujące się przygotowaniem produkcji zabezpieczyły wykonanie zadań w zakresie kosztów (stosunek kosztów normatywnych do planowanych) i wprowadziły postęp na tym odcinku (zmiany kosztów normatywnych); system sygnalizowania i akceptowania odchyleń od normatywnych kosztów bezpośrednich zapewnia bieżącą, a jednocześnie wszechstronną analizę tych odchyleń oraz pełne rozeznanie przekroczeń, tym samym zaś umożliwia świadome i operatywne kształtowanie kosztów; preliminowanie kosztów pośrednich i analiza odchyleń od preliminarza wpływają na racjonalne kształtowanie się ich poziomu i wprowadzają dyscyplinę na tym odcinku działalności. Warunkiem stosowania r.k.n. jest m. in. opracowanie kosztów normatywnych i preliminarzy oraz ich bieżące aktualizowanie, wystawianie dokumentacji produkcyjnej zgodnej z obowiązującymi normami, prawidłowa organizacja produkcji, pozwalająca na szybkie wykrywanie i jednoznaczne określenie wszelkich odchyleń od kosztów normatywnych.