Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Integracja pracowników - najlepsza agencja eventowa: ranking
Każdy marzy o pracy w fajnym zespole, gdzie atmosfera jest tak miła że do pracy przychodzimy z przyjemnością, z chęcią spotykamy się z naszymi współpracownikami
Lotto.
Zdecydowałeś się spróbować swojego szczęścia i wybrałeś się do jednego z kiosków, aby zakupić los na loterię? Wybrałeś liczby, które są dla Ciebie ważne, a może losowo zdecydowałeś, które będą najodpowiedniejsze?
Najprostsze rozwiązania
Jak oszczędzić sobie czas i skrócić poszukiwania w internecie? Być może masz swój ulubiony serwis do szukania ogłoszeń i umiesz posługiwać się jego narzędziami. Wiesz już, gdzie należy wybrać kategorię,
Tanie dokształcanie
Nie każdy lubi się uczyć, a jeśli na dodatek uczymy się czegoś trudnego i skomplikowanego, tym trudniej nam to przychodzi. Są niektóre przedmioty, które są szczególnie trudne w nauce. Są to zwykle
Firmowe finanse - aktywa w firmie. Księgowość dla firm Mokotów
Działalność przedsiębiorstwa ma zazwyczaj jeden cel, ma przynosić zyski właścicielowi lub udziałowcom. Bez względu na to gdzie firma w cywilizowanym kraju
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Gdzie szukać ofert pracy wakacyjnej?
Praca wakacyjna jest doskonałym źródłem zarobku dla wszystkich studentów w szczególności, jeśli nie podejmują oni żadnej pracy w ciągu trwania semestru akademickiego. Zarówno w dużych

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Narady wytwórcze

Narady wytwórcze, podstawowa forma bezpośredniego udziału robotników (załóg) w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Stanowią część składową funkcjonowania samorządu robotniczego. N.w. załogi całego przedsiębiorstwa organizowane są przez radę robotniczą i radę zakładową z udziałem kierownictwa administracyjnego, natomiast organizatorem oddziałowych (wydziałowych, zmianowych) n.w. są oddziałowe rady robotnicze, oddziałowe rady związków zawodowych i administracja wydziałów. Zasady funkcjonowania oddziałowych n.w. określają wytyczne Prezydium i Komitetu Wykonawczego CRZZ. N.w. powinny odbywać się w zasadzie co miesiąc, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Przedmiotem n.w. są wszystkie ważniejsze sprawy związane z działalnością przedsiębiorstwa lub wydziału, a zwłaszcza dotyczące: l. realizacji planów produkcyjnych, 2. postępu technicznego, 3. organizacji pracy, 4. efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 5. jakości produkcji, 6. obniżki kosztów wytwarzania, 7. podnoszenia wydajności pracy, 8. rozwoju współzawodnictwa pracy, 9. świadczeń socjalnych i warunków bhp, 10. realizacji obowiązków administracji wobec załogi. Na temat wszystkich tych spraw załoga ma prawo wyrażać swoje opinie, zgłaszać postulaty i wnioski. Kierownik przedsiębiorstwa (wydziału) obowiązany jest rozpatrzyć zgłoszone postulaty i wnioski oraz udzielić zainteresowanym odpowiedzi najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich zgłoszenia. Kontrolę realizacji wniosków załogi przeprowadza rada robotnicza. W n.w. uczestniczy kierownik przedsiębiorstwa (wydziału). Do jego obowiązków należy: przygotowanie niezbędnych materiałów, zapewnienie warunków organizacyjnych koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia n.w. oraz składanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa (wydziału) i z realizacji wniosków załogi zgłoszonych na poprzednich naradach. Na n.w. omawiane są uchwały konferencji samorządu robotniczego, rady robotniczej przedsiębiorstwa i oddziałowych rad robotniczych oraz składane są okresowe sprawozdania z działalności organów samorządu robotniczego. Przebiegiem n.w. kieruje w zasadzie przewodniczący właściwej rady robotniczej.