Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Sposoby finansowania. Szkolenia leasingowe - Leasing operacyjny
Finansowanie w firmie jest bardzo ważnym elementem działalności każdej jednej firmy. Bez odpowiedniego finansowania trudno będzie przetrwać przedsiębiorcy
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Tłumacz w małej miejscowości
Coraz częściej częściej potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego. Powody są różne. Mogą to być wyjazdy za granicę, handel (również ten internetowy) czy też tłumaczenia dokumentów związanych
Pomyśl o swoim własnym kantorze
Twój własny kantor w Bydgoszczy? Jeśli o tym myślisz, to warto, abyś przeczytał ten tekst. Nie twierdzimy, że jest to zły pomysł ale trzeba mieć świadomość jakie mogą nas napotkać trudności
Wirtualne biuro a prestiż firmy
We współczesnych czasach, aby założyć sprawnie prosperującą firmę, wcale nie trzeba posiadać lokalu w którym będzie znajdować się jej biuro. Można bowiem skorzystać z wirtualnego biura
Lotto.
Zdecydowałeś się spróbować swojego szczęścia i wybrałeś się do jednego z kiosków, aby zakupić los na loterię? Wybrałeś liczby, które są dla Ciebie ważne, a może losowo zdecydowałeś, które będą najodpowiedniejsze?
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Kosztów normatywnych rachunek

Kosztów normatywnych rachunek, system kształtowania, ewidencji i kalkulacji kosztów produkcji, głównie masowej i seryjnej; polega na podziale kosztów rzeczywistych na część odpowiadającą normom, czyli na tzw. koszty normatywne, oraz na tzw. odchylenia [bieżąco i (lub) okresowo wykrywane różnice między kosztami normatywnymi a rzeczywistymi) ustalane wg rodzaju, przyczyny i miejsca ich powstania, osób za nie odpowiedzialnych i związku z wytworzeniem danego produktu. Koszty normatywne poszczególnych wyrobów, stanowiące wzorzec racjonalnych kosztów w danych warunkach techniczno-organizacyjnych, ustala się przed podjęciem produkcji tych wyrobów. Koszty normatywne bezpośrednie określa się na podstawie danych dotyczących konstrukcji (receptury) i aktualnej technologii produkcji wyrobu i jego części składowych, organizacji produkcji i wyposażenia technicznego, bieżących norm zużycia materiałów, paliwa, energii, czasu pracy itp. oraz obowiązujących cen, taryf i stawek płac. Koszty normatywne pośrednie ustala się za pomocą odpowiednich, stanowiących pułap tych kosztów, preliminarzy. Koszty normatywne są okresowo zmieniane w miarę, jak następują trwałe zmiany konstrukcji (receptury), technologii, norm, organizacji produkcji i zarządzania oraz cen, taryf i płac. Odchylenia od kosztów normatywnych, np. przekroczenia, sygnalizują: w zakresie kosztów bezpośrednich — nadmierne zużycie (materiałów, czasu pracy), zakup po wyższych cenach bądź wyższą płacę za jednostkę produktu (np. na skutek akordu progresywnego), stosowanie materiałów zastępczych lub przejściowe zmiany procesów technologicznych, powstanie braków itp., a w zakresie kosztów pośrednich — przekroczenia w stosunku do preliminarza oraz zmiany wielkości produkcji. Stosowanie r.k.n. polepsza jakość i upraszcza technikę kalkulacji (wzrasta ilość produktów indywidualnie kalkulowanych, rozszerza się zakres kosztów bezpośrednich i dokładność doliczania kosztów pośrednich); dzięki ścisłemu powiązaniu kosztów z normami r.lc.n. informuje, w jakim stopniu służby zajmujące się przygotowaniem produkcji zabezpieczyły wykonanie zadań w zakresie kosztów (stosunek kosztów normatywnych do planowanych) i wprowadziły postęp na tym odcinku (zmiany kosztów normatywnych); system sygnalizowania i akceptowania odchyleń od normatywnych kosztów bezpośrednich zapewnia bieżącą, a jednocześnie wszechstronną analizę tych odchyleń oraz pełne rozeznanie przekroczeń, tym samym zaś umożliwia świadome i operatywne kształtowanie kosztów; preliminowanie kosztów pośrednich i analiza odchyleń od preliminarza wpływają na racjonalne kształtowanie się ich poziomu i wprowadzają dyscyplinę na tym odcinku działalności. Warunkiem stosowania r.k.n. jest m. in. opracowanie kosztów normatywnych i preliminarzy oraz ich bieżące aktualizowanie, wystawianie dokumentacji produkcyjnej zgodnej z obowiązującymi normami, prawidłowa organizacja produkcji, pozwalająca na szybkie wykrywanie i jednoznaczne określenie wszelkich odchyleń od kosztów normatywnych.