Pages Menu
TwitterRssFacebook
 

Categories Menu
Nowa firma a lokalizacja - wirtualne biuro w Warszawie centrum
Zakładając działalność gospodarczą czasem stajemy przed dylematem jaką wpisać mamy siedzibę naszej firmy. Jest to uzasadnione z kilku powodów, jednak z pomocą
Upadłość - bankructwo firmy jednoosobowej i osoby fizycznej
Czasami nasze życie układa się bardzo różnie, zaciągamy zobowiązania, których nie jesteśmy w stanie spłacić co w konsekwencji prowadzi do nagromadzenia się wielkiego
Jak inwestować - system inwestycyjny. Alternatywna spółka inwestycyjna - inwestycja w opcje
Jeżeli mamy pieniądze czasami myślimy o tym że powinniśmy je w coś zainwestować, jednak nie jest to taka prosta sprawa wybrać
Masz firmę? Sprawdź swój kod PKD
Dwa słowa o...
Prowadzenie firmy, nawet jednoosobowej czy bardzo skromnej zawsze jest trudne. Dlatego nim je otwieramy najpierw długo namyślamy się, czy aby na pewno tego chcemy, czy
Rozmowa kwalifikacyjna - kilka porad
Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej? To pytanie nieustannie krąży nam po głowie, gdy zostajemy zaproszeni przez rekrutera na rozmowę. Co zrobić, jak się ubrać, jak
Warto inwestować w silną markę pracodawcy
Posiadanie silnej marki pracodawcy wiąże się z szeregiem korzyści. Poznaj jakie są korzyści płynące z silnej marki pracodawcy.
Pracuję w fajnej firmie
Dla pracowników świadomość,
Wybór miejsca na firmowe imprezy. Impreza integracyjna dla firm w Warszawie
Warszawa to nie tylko stolica Polski ale i miejsce gdzie bardzo wiele koncernów ma swoje główne siedziby a co za tym idzie jest spore zapotrzebowanie

Posted by on paź 7, 2017 in Ekonomia |

Nożyce cen

Nożyce cen, określenie rozpiętości między cenami różnych grup towarów; stosowane przede wszystkim w celu oznaczenia niekorzystnych dla rolnictwa stosunków między cenami artykułów nabywanych a cenami artykułów sprzedawanych (tj. głównie między towarami przemysłowymi a artykułami rolnymi). Stosunki te są najczęściej ujmowane w postaci wskaźników dynamiki cen artykułów nabywanych i sprzedawanych przez rolników. N.c. należą do podstawowych instrumentów wyzysku producentów rolnych przez kapitał monopolistyczny wytwarzający przemysłowe środki produkcji dla rolnictwa oraz przez kapitał działający w sferze obrotu artykułami rolnymi i środkami produkcji dla rolnictwa. W Polsce przykładem rozwierania się n.c. może być kapitalistyczny rynek rolny w okresie międzywojennym. W miarę upływu czasu od lat korzystnej koniunktury, relacje cen artykułów przemysłowych i artykułów rolnych kształtowały się coraz niekorzystniej dla rolnictwa; spadek cen artykułów rolnych wyraźnie wyprzedzał spadek cen artykułów przemysłowych. Indeks zmian cen w 1939 w stosunku do 1928 kształtował się następująco: artykuły przemysłowe 65; artykuły rolne 37. Oznacza to, że dla rolnika nabycie jednostki artykułu przemysłowego wiązało się z wydatkowaniem stale wzrastającej ilości produktu rolnego. Podobne tendencje zachodziły i zachodzą także w ekonomice współczesnych krajów kapitalistycznych. Odróżnia się dwa warianty n.c.: 1. niekorzystny dla rolników stosunek między artykułami sprzedawanymi a nabywanymi określa się mianem n.c. nr 1; 2. relacje między ceną uzyskiwaną przez producenta rolnego a ceną płaconą przez konsumenta (ceną detaliczną) za produkty żywnościowe określa się mianem n.c. nr 2. Drugi wariant n.c. Jest wskaźnikiem udziału producentów w cenie detalicznej artykułów rolnych. W krajach kapitalistycznych przejawia on stałą tendencję do spadku, wynikającą ze wzrostu udziału marży pośrednictwa w cenie detalicznej żywności i rozszerzania stopnia przerobu produktów rolnych przez gałęzie pozarolnicze. Stały wzrost marży pośrednictwa na rynku rolnym określa wzrost zysków monopoli działających na tym rynku; oznacza przechwytywanie przez nie korzyści wynikających ze zmniejszania kosztów produkcji w rolnictwie i przerzucania na producentów rolnych ciężaru obniżek cen produktów żywnościowych pojawiających się w związku z niską elastycznością popytu na żywność przy wysokim poziomie dochodów. Spadek cen płaconych producentom rolnym i zmniejszanie się ich udziału w cenie detalicznej żywności Jest podstawową przyczyną rozwierania się n.c. na niekorzyść rolnictwa w gospodarce kapitalistycznej. N.c. wpływają na proces reprodukcji społecznej i stosunki ekonomiczne między klasami. Państwo socjalistyczne ustalając i realizując politykę kształtowania cen produktów rolnych bierze pod uwagę określone, zdeterminowane warunkami rozwoju gospodarczego relacje w podziale dochodu narodowego. Na tej podstawie określany Jest poziom i struktura cen artykułów rolnych, poziom cen środków produkcji dla rolnictwa, poziom cen detalicznych żywności itp.